www.arminsaysno.us
I love a dog. He does nothing for political reasons. — Will Rogers

8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Week: 12 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 9 Nov 2020

Tue - 10 Nov 2020

Wed - 11 Nov 2020
Veterans Day
Thu - 12 Nov 2020

Fri - 13 Nov 2020

Week: 13 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 16 Nov 2020Tue - 17 Nov 2020Wed - 18 Nov 2020Thu - 19 Nov 2020Fri - 20 Nov 2020Week: 14 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 23 Nov 2020Tue - 24 Nov 2020Wed - 25 Nov 2020Wed - 25 Nov 2020
Vacation
Thu - 26 Nov 2020
Thanksgiving
Fri - 27 Nov 2020
Vacation
Week: 15 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 30 Nov 2020Tue - 1 Dec 2020Wed - 2 Dec 2020Thu - 3 Dec 2020Fri - 4 Dec 2020Week: 16 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 7 Dec 2020Tue - 8 Dec 2020Wed - 9 Dec 2020Thu - 10 Dec 2020Fri - 11 Dec 2020Week: 17 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 14 Dec 2020Tue - 15 Dec 2020Wed - 16 Dec 2020Thu - 17 Dec 2020Fri - 18 Dec 2020
Vacation

Beginning of Semester

Week: 1 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit -

Mon - 17 Aug 2020Tue - 18 Aug 2020Wed - 19 Aug 2020Thu - 20 Aug 2020Fri - 21 Aug 2020Week: 2 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit -

Mon - 24 Aug 2020Tue - 25 Aug 2020Wed - 26 Aug 2020Thu - 27 Aug 2020Fri - 28 Aug 2020Week: 3 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit -

Mon - 31 Aug 2020Tue - 1 Sep 2020Wed - 2 Sep 2020Thu - 3 Sep 2020Fri - 4 Sep 2020Week: 4 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit -

Mon - 7 Sep 2020
Labor Day
Tue - 8 Sep 2020Wed - 9 Sep 2020Thu - 10 Sep 2020Fri - 11 Sep 2020Week: 5 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 14 Sep 2020Tue - 15 Sep 2020Wed - 16 Sep 2020Thu - 17 Sep 2020Fri - 18 Sep 2020Week: 6 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 21 Sep 2020Tue - 22 Sep 2020Wed - 23 Sep 2020Thu - 24 Sep 2020Fri - 25 Sep 2020Week: 7 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 28 Sep 2020Tue - 29 Sep 2020Wed - 30 Sep 2020Thu - 1 Oct 2020Fri - 2 Oct 2020Week: Fall Break -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 5 Oct 2020
Fall Break
Tue - 6 Oct 2020
Fall Break
Wed - 7 Oct 2020
Fall Break
Thu - 8 Oct 2020
Fall Break
Fri - 9 Oct 2020
Fall Break
Week: 8 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 12 Oct 2020Tue - 13 Oct 2020Wed - 14 Oct 2020Thu - 15 Oct 2020Fri - 16 Oct 2020Week: 9 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 19 Oct 2020Tue - 20 Oct 2020Wed - 21 Oct 2020Thu - 22 Oct 2020Fri - 23 Oct 2020Week: 10 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 26 Oct 2020Tue - 27 Oct 2020Wed - 28 Oct 2020Thu - 29 Oct 2020Fri - 30 Oct 2020
Nevada Day
Week: 11 -» -» -» 8th Social Studies Objectives - Fall 2020

Unit X - XXX

Mon - 2 Nov 2020

Tue - 3 Nov 2020
Election Day
Wed - 4 Nov 2020

Thu - 5 Nov 2020

Fri - 6 Nov 2020